Austoft 1994 ออสเตรเลีย
จองแล้ว
ติดต่อสอบถาม

Austoft 1994 ออสเตรเลีย

เครื่องยนต์โคมัสสุ 325 แรงม้า

ใช้งาน 5,xxx ชั่วโมง

รถตัดอ้อยนำเข้าจากออสเตรเลีย

ขอรูปเพิ่มเติม โทร 089-5285506